Československá plavba dunajská, spol. s r.o.
Bratislava, Slovakia
Srpski
Srpski
Dobrodošli na naše web stranice, hvala što ste nas posetili, dozvolite nam da navedemo nekoliko osnovnih informacija :

Nudimo Vam kompletne usluge vezane za prevoz roba vodnim putem :
- transporte od Crnog mora do Severnog mora, koristeći reke Dunav, Rajna, Majna, zajedno sa njihovim kanaliziranim delovima i pritokama - Mosel, Sava, Drava itd.
- tovar roba i usluge povezane sa tim, u slovačkim lukama Bratislava a Komarno, odn. drugim lukama
- obradu logističkih alternativa sa korištenjem vodnih puteva
- stručno savetovanje

Poznato je da je rečni prevoz, u saradnji sa drugim vidovima prevoza, najjeftiniji i ujedno najmanje opterećuje i zagaduje životnu sredinu.
Uprkos tome, statistike u drumskom prometu govore da više od 50% robe čine rasuti tereti, odn. generalni, koji bi mogli da budu prevezeni efektivno vodnim putem na brodovima.
Izuzetan značaj ima rečni transport vangabaritnih tereta, koji teško mogu biti transportirani drumskim putem ili vozom.

Vodni transport, takode, često omogućava proizvodačima roba da se plasiraju na tržištima zahvaljujući brodskom prevozu zbog cene i kapacitetnih mogućnosti vodnog saobraćaja.
Rokovi isporuke nisu više tako visoki kao u prošlosti.
Budućnost prevoza roba je, nesporno, u brodskom transportu, pošto stroga konkurencija vrši pritisak na trgovce da smanjuju troškove vezane za transport.


Nadamo se, da svako ko planira premeštaj veće količine roba mora, ili će morati u skoroj budućnosti, da uzme u obzir kartu evropskich vodnih puteva.
Ukoliko ste već u tom stadijumu mi Vam nudimo pomoć i saradnju.
SlovenskyDeutschEnglishSrpskiDanubePortsContactGallery