Československá plavba dunajská, spol. s r.o.
Bratislava, Slovakia
Slovensky
Slovensky

Ponúkame kompletné služby súvisiace s riečnou prepravou tovaru :

- dopravy od Čierneho mora po Severné, využívajúc rieky Dunaj, Rýn, Mohan, spolu so súvisiacimi kanalizovanými úsekmi a priľahlými vodnými cestami - Mosel, Sáva, Tisa....
- preklad tovaru a súvisiace činnosti v prístavoch Bratislava a Komárno, prípadne iných prístavoch
- spracovanie logistických alternatív s využitím riečnej dopravy
- odborné poradenstvo

Je známe, že doprava po vode je v porovnaní s inými druhmi najlacnejšia a súčasne najmenej zaťažuje životné prostredie.
Napriek týmto faktom dopravné štatistiky cestnej dopravy prezrádzajú, že viac ako 50% dopraveného tovaru po európskych cestách je tovar voľne sypaný alebo kusový,  ktorý by z veľkej časti mohol byť efektívne prepravený loďami.
Nezanedbateľné miesto má riečna doprava pri doprave ťažkých a nadrozmerných zásielok, ktoré sú inými spôsobmi dopraviteľné len komplikovane alebo vôbec.

Vodná cesta často umožňuje výrobcom resp. obchodníkom uplatniť sa aj na vzdialenejších trhoch, čo by pri inom spôsobe dopravy nebolo z cenových a kapacitných dôvodov možné. V prospech hovoria i podstatne skrátené tranzitné časy, v porovnaní s nedávnou minulosťou.
Je pravdepodobné, že pre zvýšenie konkurencieschopnosti bude v blízkej budúcnosti nutné orientovať sa na túto cenovo výhodnejšiu dopravu, ktorá významne znižuje celkové náklady.

Domnievame sa, že každý, kto plánuje premiestniť väčšie množstvo tovaru, je, alebo čoskoro bude nútený zohľadniť mapu európskych vodných ciest. Pokiaľ ste v tomto štádiu, radi Vám ponúkame podporu a spoluprácu.

SlovenskyDeutschEnglishSrpskiDanubePortsContactGallery